Visus

De gezichtsscherpte, het gezichtsvermogen; mate van contrastonderscheidingsvermogen van een oog, vast te stellen d.m.v. optotypen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License