Van Meekeren Erwin

- spoor:
het is de auteur van het artikel ‘De multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen: een kritische beschouwing’.

- functie:
hoofd van behandelzaken van Scelta, een expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek

- contactgegevens:
ln.tengg|nerekeemnav.e#ln.tengg|nerekeemnav.e

- ev. publicaties:
Crises in hechten en onthechten’,
‘Borderline Hulpboek’ en
‘Een rollende steen gadert geen mos’

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License