Valerie Bruyneel

Profiel
Ik ben Valérie Bruyneel en ik zit in het eerste jaar toegepaste psychologie in Katho, te Kortrijk. In het secundaire onderwijs, heb ik de richting economie moderne talen gevolgd. Ik ben woonachtig te Desselgem. Mijn hobby's zijn voornamelijk het optrekken met vrienden en FC Brugge.Ik hou ook veel van de zon en reizen.

Rol in dit project
Ik hou me binnen dit project bezig binnen de noemer angsstoornissen. Ik heb weinig of geen kennis op dit gebied en op deze manier wil ik mij verdiepen in deze specifieke aandoening.

Interesse in project__
Ik heb weinig of een heel beperkt voorkennis in verband met psychische stoornissen.Ik was wel altijd al gefascineerd door wat er zich in de mens allemaal kan afspelen. Daardoor vind ik dit thema uiterst interessant.Dit is dan ook de reden waarom ik voor deze studierichting gekozen heb, ik wil ontdekken wat er zoal in mensen hun gedachten omgaat.

'Een vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat.In Vlaanderen werken in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht.Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro.'

Referentie :

Klik hier voor de volledige publicatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License