Trijsburg W

- spoor:
Hij is een van de specialisten die vermeld staan in de bibliografie van het artikel ‘een kritische beschouwing’
- functie:
hoogleraar psychotherapie aan de afdeling Medische psychologie en psychotherapie van de Erasmus Universiteit van Rotterdam, deel uitmakend van de onderzoeksschool Netherlands Institute of Health Sciences (NIHES). Tevens was hij bijzonder hoogleraar Vernieuwing van de theoretische grondslagen van de psychotherapie aan de Universiteit van Amsterdam.
- contactgegevens:
het is niet mogelijk deze persoon te contacteren, daar hij overleden is op 8 april 2007
- ev. publicaties:
Hij maakte deel uit van tal van andere redacties van boeken en publiceerde in binnenlandse en buitenlandse tijdschriften

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License