Structuur

1. Inleiding

2. Methode

3. Resultaten
3.1. Selectie van studies
3.2. Methodologische beoordeling van de zes resultaten
3.3. Soort en effectiviteit van de interventies

4. Discussie

5. Conclusie

6. Literatuur

De tekst kent een duidelijke structuur. Het begint met een inleiding, met daarna de gebruikte methode en de bespreking van de resultaten. Vervolgens volgt er een discussie rond de resultaten met daarna de daaruit volgende conclusie. Op het einde va de tekst staat dan de literatuurlijst.
Dit is dus een zeer logische en duidelijke structuur.

De bibliografische voetnoten worden onder de tekst opgenomen. Wel is er sprake van verwijzingen naar deze noten in de tekst zelf. Deze verwijzingen zijn een zeer handig gegeven, maar er is wel sprake van enig tijdverlies omdat er constant naar het einde moet gebladerd worden om de bron te achterhalen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License