Slaapstoornissen

Inleiding

Een slaapstoornis is een stoornis in het slaappatroon van een persoon of een dier. Ze zijn aan de hand van klachten te onderscheiden in meerdere categorieën. Slaapstoornissen worden veelal veroorzaakt door stress en leefgewoonten. Ook traumatische gebeurtenissen zoals een ongeluk, inbraak of plotselinge dood kunnen eveneens hiertoe leiden.

Het kan iemands gezondheid en welzijn aantasten. Mensen die slecht slapen zijn moe, kunnen zich slecht concentreren en raken snel geïrriteerd of uit hun evenwicht. Die gevolgen beïnvloeden ook het contact met de naaste omgeving. Ze hebben ook minder weerstand tegen ziektes en infecties.

Ernstige slaapstoornissen kunen met behulp van medicatie en therapie verholpen worden.

Artikels

Artikel Slaapstoornissen Algemeen
Artikel Slaapstoornissen Bij Kinderen

Word oefeningen Annelies

Wordoef 1
Wordoef 2
Wordoef 3
Wordoef 4

Referentie examen

"Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie
maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor
150 miljoen euro aan games verkocht. M et de consoleverkoop
erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan
200 miljoen euro."WYDOOGHE B. De vlaamse game-industrie,viWTA,Brussel,2008,5p.

Klik hier voor de volledige publicatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License