Referenties Van Stefanie

1.True D, Flenady V, Woodgate P, Steer P. Behavioural interventions for children under five years with sleep difficulties. (Protocol) Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 4.

2.Foets M, Sixma H. Een nationale studie naar ziekte en verrichtingen in de huisartspraktijk. Basisrapport gezondheid en gezondheidsgedrag in de praktijkpopulatie. Utrecht: Nivel, 1991

3.Ong RSG, De Waal MWM. RHUH-LEO basisrapport IX: databestand 2000/2001. Leiden: LUMC Afdeling Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde, 2002.

4.Bes FW. Slaapstoornissen bij kinderen. In: Van Bemmel AL, Beersma DGM, De Groen JHM, Hofman WF, red. Handboek slaap en slaapstoornissen. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg 2001.

5.Kerkhof GA, Coenen ALM. Slaap: gedrag en fysiologie. In: Van Bemmel AL, Beersma DGM, De Groen JHM, Hofman WF, red. Handboek slaap en slaapstoornissen. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg 2001.

6.Semmekrot BA. Hoestmedicatie bij kinderen. Gebu 2000;34:127-32.

7.Morgenthaler TI, Owens J, Alessi C, Boehlecke B, Brown TM, Coleman J Jr, Friedman L, et al. Practice parameters for behavioral treatment of bedtime problems and night wakings in infants and young children. An American Academy of Sleep Medicine Report. Sleep 2006;29(10):1277-81.

8.Kuhn BR, Elliott AJ. Treatment efficacy in behavioral pediatric sleep medicine. J Psychosom Res 2003;54(6):587-97.

9.Ramchandani P; Wiggs L; Webb V; Stores G. A systematic review of treatments for settling problems and night waking in young children. BMJ 2000;320:209-13. 2000, (DARE). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2004. Oxford: Update Software.

10.Mindell JA. Empirically supported treatments in pediatric psychology: bedtime refusal and night wakings in young children. J Pediatr Psychol 1999;24(6):465-81. (The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE)). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2004.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License