Referenties Van Nina

1.Aerts, C. (1995). Autistisch spectrum: uitgangspunten voor de behandeling. Engagement, 22, 3–7.

2.Boonstra, H.H. (1986). Low–stress, methode voor het aanvankelijk rekenen. Alternatief rekenen tot 20. Kampen: Kok educatief.

3.Caesar, F.B. (1980). Veilig Leren Lezen. Structuurmethode voor het aanvankelijk leesonderwijs. Tilburg: Zwijsen.

4.Claessens, B., Gilissen, L. & Noteboom, A. (1992). Pluspunt. Den Bosch: Malmberg.

5.Crijns, J. & Leeman, C.R. (1986). Stenverts Leespakket. Apeldoorn: Stenvert.

6.Doorn, E.C. van (1995). Behandelen op school. Naar een educatieve therapie. Assen: Van Gorcum.

7.Gaag, R.J. van der (1993). Aan autisme verwante contactstoornissen: herkenning, behandeling, begeleiding. Balans Belang, 23, 4–5.

8.Hulsmeijers–Kerkhof, J. (1988). 't Iemenschoer onderwijst autisten. Resultaten individuele begeleiding in ZMLK–onderwijs. Engagement , 15, 4–8.

9.Hung, D.W., Rotman, Z., Cosentino, A. & MacMillan, M. (1983). Cost and effectiveness of an educational program for autistic children using a systems approach. Education and Treatment of Children, 6, 47–68.

10.Klik–klakboekje. Tilburg: Zwijsen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License