Referenties Van Liesbeth

1.BOHN STAFLEU VAN LOGHUM (2009). Online Vakbibliotheek. Opgeroepen op 11 18, 2009, van http://www2.bsl.nl/corp/common/framecreator.asp?ak=welkom&ap=vakb

2.LTA PERSONAL DEVELOPMENT (2008). LTA Persoonlijke ontwikkeling. Opgeroepen op 12 4, 2009, van http://www.ltapersoonlijkeontwikkeling.com/persoonlijkheidsstoornissen.html

3.HET TRIMBOS INSTITUUT (2009). Maandblad Geestelijke Volksgezondheid. Opgeroepen op 12 3, 2009, van http://www.trimbos.nl/nieuws/maandblad-geestelijke-volksgezondheid

4.CALLENS J., St-jozef Pittem. Opgeroepen op 12 4, 2009, van http://www.sintjozefpittem.be/Doc/Professionelen/Documentatie/Publicaties/CallensJan/persoonlijkheidsstoornissen%20en%20gedragstherapie.pdf

5.s.n., inschrijven Benecke. Opgeroepen op 12 4, 2009, van
http://inschrijven.benecke.nl/extranet/docs/20304.pdf

6.s.n., Korrelatie . Opgeroepen op 12 4, 2009, van http://www.korrelatie.nl/themas/persoonlijkheidsstoornissen

7.s.n., Psychiatrienet, Opgeroepen op 12 4, 2009, http://www.psychiatrienet.nl/cv/146_Drs._E._van_Meekeren

8.VAN MEEKEREN E. (2009). De multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen: een kritische beschouwing. Maandblad Geestelijke volksgezondheid , 64 (nr.4), p.286-297.*

9. VAN MEEKEREN ERWIN & SPAANS JAAP, Borderline, Amsterdam, Boom, 2006, katho bibliotheek, 616.891.4

10. VAN MEEKEREN ERWIN & SPAANS JAAP, Borderline hulpboek: zelf leren omgaan met verschijnselen als impulsiviteit, heftige emoties en conflicten, Amsterdam, Boom, 2004, Bibliotheek Waregem, informatief volw. 606.3.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License