Referenties Van Julie B

1. Hayes, S.C., Masuda, A., & De Mey, H. (2003). Acceptance and commitment therapy: een derde generatie gedragstherapie. Gedragstherapie, 36, 69-97.

2. Hunt, C.J. (2002). The current status of the diagnostic validity and treatment of generalized anxiety disorder. Current Opinion in Psychiatry, 15, 157-162.

3. Jongh, A. de, & Broeke, E. ten (2003). Handboek emdr. Lisse: Swets & Zeitlinger.

4. Korrelboom, C.W. (2002). Deelprogramma cluster agressie en conflicten. Den Haag: Parnassia, interne publicatie.

5. Korrelboom, C.W., & Broeke, E. ten (2004). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho.

6. Lange, A. (2000). Gedragsverandering in gezinnen. Groningen: Noordhoff, Wolters.

7. Meekeren, E. van (2000). De regievoering in de behandeling van borderline patiënten; context en eenheid van behandeling. Directieve Therapie, 20, 216-229.

8. Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes. Journal of Abnormal Psychology, 100, 569-582.

9. Raes, F., Hermans, D., & Eelen, P. (2003). Rumineren bij depressie, of: hoe stilstaan eigenlijk achteruitgang is. Gedragstherapie, 36, 147-165.

10. Wolpe, J. (1990). The practice of behavior therapy. Fourth edition. Oxford: Pergamon.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License