Referenties Van Annelies

1.Swinkels H. Huisarts en patiënt in cijfers. Enkele gegevens uit de gezondheidsenquête van het CBS. Huisarts Wet 1990;33:504-10.

2.Knuistingh Neven A, De Graaff WJ, Lucassen PLBJ, Springer MP, Bonsema K, Dijkstra RH, et al. NHG-Standaard Slapeloosheid en slaapmiddelen. In: Geijer RMM, Burgers JS, Van der Laan JR, Wiersma Tj, Rosmalen CFH, Thomas S, redactie. NHG-standaarden voor de huisarts I, Maarsen: Elsevier/Bunge, 1999.

3.Kupfer DJ. Pathofysiology and management of insomnia during depression. Ann Clin Psychiatry 1999;11:267-76.

4.Nowell PD, Buysse DJ, Dreynolds CF III, Hauri PJ, Roth T, Stepanski EJ, et al. Clinical factors contributing to the Differential Diagnosis of Primary Insomnia and Insomnia Related to Mental Disorders. Am J Psychuiatry 1997;154:1412-6.

5.Declerck AC. Parasomnieën. In: Van Bemmel AL, Beersma DGM, De Groen JHM, Hofman WF, redactie. Handboek Slaap en slaapstoornissen. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2001.

6.De Groen JH, Cluydts R. Dyssomnieën. In: Van Bemmel AL, Beersma DGM, De Groen JHM, Hofman WF, redactie. Handboek Slaap en slaapstoornissen. Maarsen: Elsevier Gezondheidszorg, 2001.

7.Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Coutinho, 1998.

8.Van der Linden MW, Westert GP, De Bakker DH, Schellevis FG. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM, 2004.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License