Referentie

KALISVAART C.J., VREESWIJK R., DE JONGHE J.F.M. en MILISEN K. Een systematisch overzicht van multifactoriële interventies ter primaire preventie van delier bij ouderen. In: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, nr. 36, 2005.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License