Psychopraxis

Hier vinden jullie onze referenties met betrekking tot artikels uit relevante tijdschriften.

Céline:
- BODDEZ N. Omgaan met een familielid met een psychotische stoornis: het maken van een brochure met aandachtspunten voor familieleden. Katho-Ipsoc, eindwerk, Kortrijk, 2007.
- DEMEYER S. Verdwaald in mezelf zoek ik mijn kind : ondersteuning van de ouderrol van psychotische en borderlinepatiënten. Katho-Ipsoc, eindwerk, Kortrijk, 1997.

Julie:
- Heiden, van der, C., Methorst G. en Henk, van der, M., De gegeneraliseerde angststoornis. 'Informatie voor cliënten.' In: Psychopraxis, jg. 10, nr. 4, 2008.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License