Psychogeriatrie

1. De wetenschap betreffende het ontstaan, de behandeling en de preventie van psychische stoornissen, gerelateerd aan de ouderdom, bij bejaarden; zie ook gerontopsychiatrie.

2. (in uitgebreide zin) De hulpverlening aan alle ouderen die door een samenspel van geestelijke, lichamelijke en sociale factoren in hun functioneren zodanig belemmerd worden, dat zij zich niet zonder staande kunnen houden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License