Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten

Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten
Dineke Feenstra en Joost Hutsebaut*
Tijdschrift voor Psychotherapie jaargang 35, nummer 3 (2009) p. 193-206
Persoonlijkheidsstoornissen kunnen betrouwbaar gediagnosticeerd worden bij adolescenten. In de klinische praktijk lijkt er echter nog veel weerstand te bestaan tegen de diagnose persoonlijkheidsstoornis bij een adolescent. Met dit artikel willen we de discussie over dit onderwerp stimuleren.
Aan de hand van een casus illustreren we een diagnostisch proces bij vermoeden van persoonlijkheidspathologie. Dat leidt tot een dynamisch-diagnostische formulering, waarin we de interactie tussen ontwikkelingsgeschiedenis, persoonlijkheidsstoornis, omgeving en ontwikkelingsfase proberen aan te tonen.
Inhoud
• Inleiding
• Casus Amy
• Informatieverzameling en opbouw van een dynamisch 1 -diagnostische formulering
• Uitwerking van de casus: dynamische formulering
• Discussie
• Literatuur

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License