persoonlijkheidsstoornis 1

De multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen
Een kritische beschouwing
Erwin
van Meekeren*
Maandblad Geestelijke volksgezondheid jaargang 64, nummer 4 p. 286-297
Inhoud
• Totstandkoming
• Eerste indruk: enthousiasme
• Nadere beschouwing: tekortkomingen
• Tot slot
• Literatuur

bron: Van Meekeren, Erwin, De multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen, 2009,
http://www2.bsl.nl/corp/common/framecreator.asp?ak=welkom&ap=vakb&altp=http://vb23.bsl.nl/totalecollectie,
Bohn Stafleu van Loghum, Houten

Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen
Anneke van Wamel, Hendrik Jansen, Erik Kuijpers
Maandblad Geestelijke volksgezondheid jaargang 64, nummer 3 p. 167-176
Inhoud
• Geïntegreerde dubbele diagnosebehandeling
• Deelnemende teams
• Het Clinical Case Management-team
• Waarom IDDT
• Scepsis
• Ervaringen
• Conclusie
• Samenvatting
• Literatuur
http://www2.bsl.nl/corp/common/framecreator.asp?ak=welkom&ap=vakb&altp=http://vb23.bsl.nl/totalecollectie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License