Persoonlijkheidsstoornis
Table of Contents

Inleiding

Persoonlijkheidsstoornissen zijn een categorie van psychische aandoeningen die gekenmerkt worden door een star en duurzaam patroon van gedachten, gevoelens en gedragingen die binnen de cultuur van de betrokkene duidelijk afwijkt van de verwachtingen.
Er zijn een aantal criteria om bij een patiënt de diagnose van een persoonlijkheidsstoornis te kunnen stellen, deze zijn:

A. Een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen die duidelijk binnen de cultuur van betrokkene afwijken van de verwachtingen.

B. Het duurzame patroon is star en uit zich op een breed terrein van persoonlijke en sociale situaties.

C. Het duurzame patroon veroorzaakt in significante mate lijden of beperkingen in het sociaal en beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen.

D. Het patroon is stabiel en van lange duur en het begin kan worden teruggevoerd naar ten minste de adolescentie of de vroege volwassenheid.

E. Het duurzame patroon is niet eerder toe te schrijven aan een uiting of de consequentie van een andere psychische stoornis.

F. Het duurzame patroon is niet het gevolg van de directe fysiologische effecten van een middel of een somatische aandoening.

Klik hier voor de bron van deze tekst

Artikels

Persoonlijkheidsstoornis 1
Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License