Mgv Maandblad Geestelijke Volksgezondheid

Hier vinden jullie onze referenties met betrekking tot artikels uit relevante tijdschriften.

- DELLEMAN O. ‘Positieve’ psychiatrie. In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, jg. 64, nr. 5, 2009.

Liesbeth:
DE BIE A., KAASENBROOD A.& FISELIER J. Randvoorwaarden voor de sociaal-psychiatrische begeleiding van patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, jg.64, nr.1/2, 2009.

Steffie:
VERHEUL R. Is psychologische behandeling effectief bij bordeline persoonlijkheidstoornis In: MGv jg. 63 nr. 1, 2008

Tim B.
CUIJPERS P. Hoe goed is de zorg voor mensen met angst-, stemmings- of middelenstoornissen in Nederland? In: MGv jg. 63 nr. 2, 2008

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License