Korrelboom K

Kees Korrelboom is klinisch psycholoog-psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut. In het artikel wordt hij niet vermeld.

Tot aan 2000 werkte hij fulltime in de zorg als behandelaar op een RIAGG. Daarna is hij een aantal jaren hoofd behandelzaken geweest op de afdeling persoonlijkheidsstoornissen van Parnassia en nog weer later werd hij hoofd Wetenschappelijk Onderzoek en Zorgvernieuwing PsyQ Haaglanden. Hij heeft zich de afgelopen jaren vooral bezig geweest met het ontwikkelen, onderzoeken en implementeren van een behandelingsstrategie die ondertussen al vaak werd toegepast bij diverse problemen. Het leek ook effectief te zijn.

Hij schreef nog over gedragscomponenten, angststoornissen zoals foieën, gedragstherapieën, …

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License