Interessante Documenten

Op deze pagina vindt u meer info over de juridische en politieke context van ons onderwerp; maar ook enkele tijdschriften, eindwerken, grafieken en tabellen m.b.t. psychische stoornissen. Bij de tijdschriften vindt u ook nog verwijzingen naar artikels die wij er voor u uitgehaald hebben.

Juridische context

Klik hier voor meer informatie

Politieke context

Klik hier voor meer informatie

Tijdschriften

- Psyche (Tijdschrift van de VVGG)
- PsychoPraxis
- MGv (Maandblad Geestelijke volksgezondheid)
- Tijdschrift voor psychotherapie
- Tokk

Eindwerken i.v.m psychische stoornissen

- DESCHAMPS D. Socialevaardigheidstraining bij senioren met een depressie in een psychiatrische setting. Katho-Ipsoc, eindwerk, Kortrijk, 2009.

- DESMET A. Cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen binnen de PAAZ-setting: nagaan van de effectiviteit aan de hand van 2 gevalstudies. Katho-Ipsoc, eindwerk, Kortrijk, 2006.

- CALLEEUW S. Arm en psychisch ziek: een zoektocht naar het verband. Katho-Ipsoc, eindwerk, Kortrijk, 2005.

- BOONAERT T. Een zicht op de samenhang tussen armoede en psychiatrie. Katho-Ipsoc, eindwerk, Kortrijk 2005.

- VERVAET C. Gerechtelijke maatregelen in de psychiatrie. Katho-Ipsoc, eindwerk, Kortrijk, 2003.

- MARTIN F. Communicatie bij psychiatrische patiënten. Katho-Ipsoc, eindwerk, Kortrijk, 2008.

- BODDEZ N. Omgaan met een familielid met een psychotische stoornis: het maken van een brochure met aandachtspunten voor familieleden. Katho-Ipsoc, eindwerk, Kortrijk, 2007.

- DEMEYER S. Verdwaald in mezelf zoek ik mijn kind : ondersteuning van de ouderrol van psychotische en borderlinepatiënten. Katho-Ipsoc, eindwerk, Kortrijk, 1997.

Grafieken en tabellen

tabel: evaluatie depressie en zelfdoding via sterftecijfers
tabel: ziekenhuisopnamen aan alcohol gerelateerde aandoeningen 2001-2004
tabel:Evolutie van het aantal erkende voorzieningen geestelijke gezondheidszorg
grafiek: Hoe lang moet een cliënt wachten op een behandeling bij een CGG?
grafiek: Leeftijdsverdeling cliënten (nieuwe en oude zorgperiodes) in CGG
grafiek: Neemt het aantal mensen met psychische problemen toe of af?
grafiek: Evaluatie rookgedrag in Vlaanderen

Monografieën

Klik hier voor meer informatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License