Implementatie

1. Vervulling van een overeenkomst

2. Invoering van een (nieuw) systeem in een dataverwerking.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License