Geriatrie

De wetenschap betreffende het ontstaan, de behandeling en de preventie van ouderdomsziekten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License