Eurelings Liesbeth

- spoor:
Ze is een van de specialisten die vermeld staan in de bibliografie van het artikel ‘een kritische beschouwing’

- functie:
klinisch psycholoog en psychotherapeut
tewerkgesteld in de faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Klinische, Gezondheids- Neuropsychologie

- contactgegevens:
Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Tel.: +31 (0)71 527 3738
E-mail: ln.vinunediel.wsf|gnilerue#ln.vinunediel.wsf|gnilerue

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License