Eerste Jaar Bachelor Toegepaste Psychologie

Als leerlingen in deze richting, volgen wij het vak SOVA, deze Wiki is hier ook mee verwant.
SOVA wil zeggen Sociaal Agogische Vaardigheden, wij zijn leerlingen van de groep 1BTPAa 2009-2010.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License