Delier
Table of Contents

Inleiding

Een delier, ook wel delirium genoemd, is een neuropsychiatrisch toestandsbeeld. Hierbij is er sprake van een verandering in het bewustzijn en een verandering in de cognitie. Daarbij kunnen zich ook hallucinaties en wanen voordoen. Eventueel kan er zich ook een motorische onrust voordoen.
Kenmerkend voor een delier is dat het beeld acuut ontstaat, in uren tot dagen, en dat de symptomen schommelen over het etmaal. Er is vrijwel altijd een onderliggende somatische stoornis.

Delier kent verschillende verschijningsvormen:
• De onrustige/hyperactieve vorm: deze vorm wordt meestal gekenmerkt door agitatie, desoriëntatie, bewustzijnsdaling, wanen en hallucinaties.
• De apathische/hypoactieve vorm: hierbij staat bewustzijnsdaling op de voorgrond.
• De gemengde vorm: hierbij is de patiënt afwisselend hyper- en hypoactief; dit type komt bij ouderen veel voor.

Tot de factoren die aan een verhoogde kwetsbaarheid kunnen bijdragen, behoren:
hoge leeftijd, dementie, psychiatrische stoornissen, alcoholmisbruik, polyfarmacie, visusbeperking, gehoorbeperking, slaaptekort en ondervoeding.

Veel voorkomende factoren die een delier kunnen uitlokken zijn:
een infectie, medicatie, medicatiewijziging of –onttrekking, een acuut trauma (fractuur) en urineretentie.

De verschijnselen kunnen bestaan uit:
bewustzijnsdaling, onlogisch en incoherent denken, onsamenhangend spreken, geheugenstoornis, desoriëntatie, hallucinaties en wanen, onrust of apathie en stemmingsveranderingen.
Klik hier voor de bron

Artikel

Artikel Delier

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License