Context

Deze tekst gaat over de multifactoriële interventies ter primaire preventie van delier bij ouderen en is afkomstig uit het vaktijdschrift voor gerontologie en geriatrie. Een artikel uit dit tijdschrift schets een systematisch overzicht op de interventies. Dit overzicht heeft tot doel de waarde van de beschikbare onderzoeken te schetsen voor de praktijk. Deze onderzoeken zijn noodzakelijk want delier kent een zeer hoog voorkomen bij oudere personen die in het ziekenhuis verblijven. De preventieve interventies die uit deze onderzoeken tot stand komen zijn dan ook zeer belangrijk om delier te voorkomen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License