Boeken Van Steffie

1. CUYVERS G. pscyhopathologie, Wolters Plantyn, Leuven, 2001, 371p
2. JANNES S. psychiatrie op mensenmaat, Acco, Leuven, 2007, 310p
3. NIJS P. Gesluierde eros: seksuele verveling en erotische burn-out, Kluwer, Mechelen, 2004, 441p
4. TANGHE A. & VANHAEREN P. Anders: geestelijke gezondheidszorg 3: specifieke behandelingen, Garant, Leuven, 1998, 321p
5. SCHACHTSCHABEL H. Buitenbeentjes: psychische stoornissen bij kinderen & adolescenten, Boom, Amsterdam, 2005 128p

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License