Boeken Van Celine

1. DINGEMANS P.M. & DE PATER-ZIJLSTRA M.A. Gezinsbegeleiding bij psychotische patiënten : een aanzet tot transmurale hulpverlening. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, 1998, 164p.
2. RIPKEN S.P. Handboek kinderen en adolescenten: problemen en risicosituaties. Gedragsstoornissen, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 1999.
3. EMCK C. Stress Management Training voor jongeren met psychotische stoornissen : een handleiding voor trainers en therapeuten. Acco, Leuven/Amersfoort, 1998, 166p.
4. DE HERT M., THYS S. & PEUSKENS J. (e.a.). Zin in waanzin: de wereld van schizofrenie. Babylon-De Geus, Amsterdam, 1996, 318p.
5. PODVOLL, E.M. De verlokkingen van de waanzin: nieuwe inzichten over psychose. Servire, Cothen, 1992, 397p.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License