Auteurs

Dit artikel werd geschreven door 4 auteurs:

Kalisvaart C.J.
• In dit artikel is terug te vinden dat Kalisvaart C.J. instaat voor de correspondentie.
• Op het internet vind je als eerste het doktersprofiel van Kalisvaart C.J. terug. (Deze profielgegevens zijn hetzelfde als diegene die in de correspondentie van het artikel staan vermeldt) Daarnaast vind je ook nog veel over zijn onderzoek naar delier terug, maar ook heel wat gegevens over samenwerkingen en publicaties.
• In de catalogi zijn er enkele werken, wel altijd in samenwerkingsverband, terug te vinden onder de naam Kalisvaart C.J.
- Revised guideline ‘the diagnosis of dementia syndromes’
- Neuropsychiatric symptoms of dementia: psychometric aspects of the Dutch Neuropsychiatric Inventory (NPI)
- Neuropsychiatric inventory questionnaire (NPI-Q): A validity study of the Dutch form
- Medicamenteuze behandeling van gedrags- en psychiatrische problemen bij dementia (BPSD)
- …

Vreeswijk R.
• In dit artikel werd geen verdere informatie gegeven over Vreeswijk R.
• Op het internet vind je geen extra informatie over deze auteur, behalve dan over samenwerkingen en publicaties.
• In de catalogi zijn er enkele werken, wel altijd in samenwerkingsverband, terug te vinden onder de naam Vreeswijk R.
- Early symptoms in the prodromal phase of delirium: a prospective cohort study in elderly patients undergoing hip surgery
- Long-term cognitive outcome of delirium in elderly hip surgery patients. A prospective matched controlled study over two and a half years
- Mortality Associated with Delirium after Hip-surgery. A 2-year Prospective Cohort Study

de Jonghe J.F.M.
• In dit artikel werd geen verdere informatie gegeven over de Jonghe J.F.M.
• Op het internet is terug te vinden dat de Jonghe J.F.M. een klinisch psycholoog is. Hij is als neuropsycholoog verbonden aan het Medisch Centrum Alkmaar, afdeling Klinische Psychologie en Klinische Geriatrie. De Jonghe doceert in het RINO Noord-Holland de cursus ‘Dementie – nieuwe inzichten’. Daarnaast vind je ook nog wat informatie terug over samenwerkingen en publicaties.
• In de catalogi zijn er enkele werken, wel altijd in samenwerkingsverband, terug te vinden onder de naam de Jonghe J.F.M.
- The genesis of phantom (deenervation) hallucinations: an hypothesis
- Normale en afwijkende gedragsveranderingen bij ouderen
- Neuropsychiatrische stoornissen bij dementie, een lang vergeten hoofdstuk
- …

Milisen K.
• In dit artikel is terug te vinden dat Milisen K. één van de zes onderzoeken heeft geleid.
“Milisen e.a. (2001) onderzochten het effect van een verpleegkundig geleide, interdisciplinair delier interventieprogramma op de incidentie en het beloop (duur en ernst) van delier bij patiënten met een heupfractuur. Verder werd het cognitief functioneren, het functioneel herstel (revalidatie), de mortaliteit en de duur van opname geëvalueerd. De interventie bestond uit het onderwijzen van de verpleegkundige staf, systematische cognitieve screening, consultatie door een verpleegkundig specialist ouderen of psychogeriater en een pijnprotocol.”
•Milisen K. wordt op het internet geregeld in verband gebracht met het UZ en UK van Leuven. Milisen K. houdt zich bezig met onder andere het schrijven over delier, ouderdom, aangepast verpleegkundige zorgen bij ouderen…
• In de catalogie zijn er enkele werken, meestal wel in samenwerkingsverband, terug te vinden onder de naam Milisen K.
- Valpreventie bij thuiswonende ouderen met verhoogd risico
- Postoperatief pijnmanagement bij ouderen
- Verpleegkundige zorgaspecten bij ouderen
- …

Klik hier voor de bron van de publicaties

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License