Verslaving En Persoonlijkheidsstoornissen

Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen

Erik Kuijpers
Maandblad Geestelijke volksgezondheid jaargang 64, nummer 3 p. 167-176

Inhoud
• Geïntegreerde dubbele diagnosebehandeling
• Deelnemende teams
• Het Clinical Case Management-team
• Waarom IDDT
• Scepsis
• Ervaringen
• Conclusie
• Samenvatting
• Literatuur

1. Context artikel
In dit artikel wordt een behandelmodel(voor persoonlijkheidsstoornissen) besproken.
Meestal ontwikkelen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis een 2de of 3de stoornis. Zoals een verslaving. Het Trimbos-instituut voerde een project uit waarbij bij 5 ambulante teams(multidisciplinaire), van 4 GGZ-instellingen, de interacties tussen de psychiatrische en verslavingsproblemen gemeten werd. IDDT is een toolkit die gebruikt word bij mensen met ernstige psychiatrische klachten en met een verslavingsproblematiek. Men wist niet dat het ook zou werken bij personen met persoonlijkheidsstoornissen.
Dit artikel werd gepubliceerd in het Maandblad “Geestelijke volksgezondheid”. Het MGv probeert discussies uit te lokken over diverse onderwerpen in verband met psychiatrie, psychologie, …

2. Auteurs
Erik Kuijpers is de auteur van het artikel verslavingen en persoonlijkheidsstoornissen. In het artikel wordt vermeld dat mevrouw A. van Wamel werkt als wetenschappelijk medewerker van het Trimbos-instituut, programma Reïntegratie. Hendrik Jansen en Erik Kuijpers werken als Clinical Case Managers in het centrum persoonlijkheidsstoornissen, GGzE te Eindhoven.
A. van Wamel is lid van een netwerksite, linked In. Haar diploma (masters in de antropologie 1987 — 1993) behaalde ze aan de Universiteit Nijmegen. Nu werkt ze als wetenschappelijk medewerker in het Trimbos-instituut.

Bibliografie
Kuijpers, E. (1986). Inhoudelijke analyse van het begrip Vlaams-nationalisme met toetsing bij de leden van de Volksunie. Katholieke universiteit Leuven, Departement politieke wetenschappen.

3. Structuur

Tussentitels:

• Geïntegreerde dubbele diagnosebehandeling
• Deelnemende teams
• Het Clinical Case Managementteam
• Waarom IDDT
• Scepsis
• Ervaringen
• Conclusie
• Samenvatting
• Noten
• Literatuur

De structuur is zeer duidelijk. Eerst legt men goed uit wat men gaat doen en waarom. Gevolgd door de ervaringen, conclusie en samenvatting en bronnen. De voetnoten worden achteraan in de tekst opgenomen. Ik vind dit niet zo handig omdat je dan helemaal tot achteraan moet bladeren. Ik verkies de noten aan het einde van het blad.

4. Interessante bronnen
In de eerste noot wordt verwezen naar de website van de IDDT-toolkit het zou interessant zijn die site te bezoeken.

5. Publicaties binnen handbereik
Alle bronnen waar naar verwezen wordt in mijn tekst zijn niet te vinden in de Katho bibliotheken, het algemene bibliothekennet of de bibliotheek van Waregem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License