Persoonlijkheidsstoornissen 2

Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen
Anneke van Wamel, Hendrik Jansen, Erik Kuijpers
Maandblad Geestelijke volksgezondheid jaargang 64, nummer 3 p. 167-176

Inhoud
• Geïntegreerde dubbele diagnosebehandeling
• Deelnemende teams
• Het Clinical Case Management-team
• Waarom IDDT
• Scepsis
• Ervaringen
• Conclusie
• Samenvatting
• Literatuur

Artikel: Verslaving en persoonlijkheidstoornissen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License