Artikel 3 Elke

Eén op vier ouderen heeft last van verwardheid na hartoperatie

HASSELT/LEUVEN - Oudere patiënten die een hartingreep ondergaan, hebben na de operatie vaak last van acute verwardheid. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de K.U. Leuven. "Probleem is dat hun zogenaamd delirium vaak met dementie verward wordt," zegt professor Koen Milisen, die het onderzoek leidde.

"Delirium is een soort acute verwarring die vaak optreedt na een chirurgische ingreep," vertelt Milisen, professor verplegingswetenschap aan het UZ Gasthuisberg in Leuven. "Je kan delirium het best beschrijven als een tijdelijke achteruitgang van de mentale toestand. Symptomen zijn verminderde aandacht, een verlies van samenhangend denken en waarnemingsstoornissen. Meestal is de patiënt na enkele dagen weer beter."

Delirium komt relatief vaak voor; in het UZ Gasthuisberg alleen al ziet men dagelijks meer dan 100 patiënten die zo'n delirium ontwikkelen.

Niet herkend

Alleen: het syndroom wordt bij oudere patiënten vaak niet herkend als dusdanig: "Artsen en verpleegkundigen gaan er regelmatig van uit dat een patiênt dement is of men denkt dat hij last heeft van een depressie. Daardoor gaat men soms verkeerd behandelen, met langere opnames, meer complicaties en meer overlijdens tot gevolg

Angst

De studie die Milissen en co in 2006 opzetten, volgde 104 patiënten van gemiddeld 72 jaar oud die allemaal een hartingreep moesten ondergaan.

27 patiënten, of 26 procent, bleken gemiddeld 2 dagen last te hebben van postoperatief delirium. Voor ze geopereerd werden, had 56 procent van de deelnemers angstsymptomen. 15 procent zei met depressieve gevoelens te worstelen. Wél was er geen verband te vinden tussen angstgevoelens vóór de operatie, en eventuele deliriumsymptomen nadien. "Daar hadden we nochtans een beetje op gehoopt," zegt Milisen die benadrukt dat de studie misschien iets te kleinschalig was om die relatie aan te kunnen tonen. "Dit gaan we zeker nog verder onderzoeken."

Patiênten die relatief lang beademd waren en waarvan de lichaamstemperatuur tijdens de operatie behoorlijk was gedaald, hadden wel meer kans op verwardheid achteraf.

Rusthuis

Hoedanook, benadrukt Milisen, blijft delirium een onderschat probleem. "Gezien delirium geassocieerd wordt met langere opnames en meer doorverwijzingen naar rusthuizen en een hogere kans op sterfte, is het noodzakelijk dat ziekenhuispersoneel goed opgeleid wordt om op zoek te gaan naar vroegtijdige tekenen van acute verwardheid. Enkel zo zal men deze patiënten efficiënt kunnen behandelen."

Kirsten BERTRAND
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License