Verslaving En Persoonlijkheidsstoornissen

Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen
Anneke van Wamel, Hendrik Jansen, Erik Kuijpers
Maandblad Geestelijke volksgezondheid jaargang 64, nummer 3 p. 167-176

Inhoud
• Geïntegreerde dubbele diagnosebehandeling
• Deelnemende teams
• Het Clinical Case Management-team
• Waarom IDDT
• Scepsis
• Ervaringen
• Conclusie
• Samenvatting
• Literatuur

http://www2.bsl.nl/corp/common/framecreator.asp?ak=welkom&ap=vakb&altp=http://vb23.bsl.nl/totalecollectie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License