De multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen: een kritische beschouwing

Erwin van Meekeren
Maandblad Geestelijke volksgezondheid jaargang 64, nummer 4 p. 286-297

Context van het artikel
Het artikel komt uit een tijdschrift dat maandelijks verschijnt, nl. het Maandblad Geestelijke volksgezondheid. Het is opgericht in 1946 als ‘Orgaan van de nationale federatie voor de geestelijke volksgezondheid’. Het tijdschrift kent een onafhankelijke redactie, samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines en is niet verbonden aan een beroepsvereniging of zorginstelling.
Het MGv stimuleert discussie over onderwerpen zoals de marktwerking in de GGZ, e-health, dwangbehandeling, de Wet Verplichte GGZ, …

Het Trimbos-Instituut zelf zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. Het is een kennisinstituut dat onderzoek doet naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Hun verworven kennis passen ze toe in de praktijk van professionals in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg.
Ze werken aan verschillende projecten zoals bijvoorbeeld:
- ‘depressie-initiatief’,
- ‘mentaal vitaal’,
- ‘verbeter de zorg’,
- ‘collaborative care’, …

De auteur: Erwin van Meekeren
admadministratorimage_146_256_256_scl.jpg

Hij is geboren in 1955 en studeerde geneeskunde met een specialisatie tot psychiater in de Haagse regio. Hij is al werkzaam geweest in Suriname en op Curaçao. Nu is hij hoofd van behandelzaken in Scelta. Dit is een expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek.
Hij is ook voorzitter van het ‘Landelijk Triade Borderline’, een platform waar patiënten, familieleden en hulpverleners vertegenwoordigd zijn. Dit zijn slechts enkele zaken waar hij zich mee bezighoudt.
Erwin van Meekeren geeft ook vaak voordrachten, trainingen en workshops. Ze zijn onafhankelijk qua inhoud maar werkt soms samen met de farmaceutische industrie.

Hij kwam onder andere ook nog samen met Benecke op het initiatief ‘Curriculum Persoonlijkheidsstoornissen’. Het is een vierdaagse voor psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, enz…

In het artikel zelf kom je te weten welke job de auteur uitoefent en hoe je hem kan bereiken door de personalia te bekijken op het einde van het artikel.

De structuur
De tekst begint met een inleiding en is daarna onderverdeeld in 4 grote delen, nl. totstandkoming, eerste indruk, nadere beschouwing en het slot. Deze grote delen zijn nogmaals onderverdeeld in subdeeltjes. Deze zijn:
1. Inleiding
2. Totstandkoming
- Hoge dosering psychotherapie
- Zoektocht naar juiste dosering
- Overige behandelingen
- De organisatie van de zorg
3. Eerste indruk: enthousiasme
4. Nadere beschouwing
- open deuren
- psychotherapie en beslisbomen
- de SPV’en
5. Tot slot

Op het eind komt nog een korte samenvatting aanbod van het artikel en een personalia zodat je een kort beeld krijgt van de auteur. Ik vind dat het artikel een duidelijke structuur heeft, de titels en tussentitels worden duidelijk aangegeven zodat je goed weet in welk stuk je aan het lezen bent. Dit maakt het makkelijker om het artikel te begrijpen.

Er wordt slechts eenmaal gebruik gemaakt van een voetnoot en die wordt op het einde van het artikel geplaatst, persoonlijk maakt het mij niet veel uit waar deze staan. Bij hele lange teksten vind ik het wel handig wanneer de voetnoten onderaan hetzelfde blad staan.

Extra's
In de tekst zijn nog enkele termen aangeduid namelijk:
- interessante bronnen in het blauw
(kan u ook terugvinden in de bibliografie)
- organisaties/instellingen betrokken bij het thema in het groen
(sommige kan u ook terugvinden bij 'organisaties')
- specialisten in het rood
(kan u ook terugvinden bij 'specialisten')
- definities en moeilijke woorden in het geel
(kan u ook terugvinden in de trefwoordenlijst)

AF0806_tbv_website.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License