Artikel 1 Elke

Risico's bij heupoperatie

Verwardheid kan veel ellende veroorzaken

De jaarlijkse prijs voor de psychogeriatrie werd uitgereikt aan Koen Milisen, docent aan de KU Leuven. Hij maakte een studie over acute verwardheid bij oudere patiënten die een heupoperatie ondergaan. Een systematische aanpak van die problematiek kan veel ellende voorkomen.

LEUVEN/TREMELO

De vijftiende prijs voor de psychogeriatrie werd uitgereikt tijdens de viering van het vijfentwintigjarig bestaan van het Geriatrisch Centrum Damiaan in Tremelo. De prijs ter waarde van 250.000 frank wordt toegekend door de Stichting voor de Geriatrie en staat open voor iedereen die zich met het vakgebied bezig houdt.

Koen Milisen (30) is docent aan de faculteit geneeskunde van de Leuvense universiteit. „Afhankelijk van de definities en meetmethoden die je gebruikt, krijgt een kwart tot bijna 70 procent van de oudere patiënten met een heupfractuur last van voorbijgaande verwardheid,” vertelt hij. „Die verwardheid kan veroorzaakt worden door een heleboel factoren, die eigen zijn aan een heupoperatie. Zo kunnen het grote bloedverlies, de ziekenhuisopname op zich, een banale infectie of de onthouding van bepaalde slaapmedicatie een bejaarde patiënt tijdelijk verwarren. Die toestand kan ernstige complicaties veroorzaken: van een langer verblijf in het ziekenhuis, tot plaatsing in een rusthuis en zelfs overlijden.”

Diagnose

„Een correcte diagnose en een snelle herkenning van het probleem kan de behandeling ervan aanzienlijk verbeteren, maar acute verwardheid wordt bij gehospitaliseerde bejaarden vaak niet herkend. Het wordt te dikwijls afgedaan als een normaal verouderingsproces. De enige manier om het probleem op te sporen, is een systematisch onderzoek van de mentale toestand en de gedragingen van de patiënt. Dat moet gebeuren van zodra hij wordt opgenomen, want acute verwardheid komt en gaat. Er één keer een onderzoek naar doen, volstaat niet.”

„Omdat de verpleegkundige het meest vertrouwd is met de patiënt, is die ook het best geplaatst om acute verwardheid te herkennen. Daarvoor ontwikkelden en testten we een Nederlandstalige vragenlijst. Verder is het belangrijk dat het verpleegkundig team een opleiding krijgt over deze problematiek en dat enkele verpleegkundigen opgeleid worden tot aanspreekpunt voor hun collega's. De studie toonde aan dat zo'n aanpak positieve effecten heeft. We stelden een afname in de duur en de ernst van de verwardheid vast. En er was een tendens tot verkorting van de verblijfsduur in het ziekenhuis.”

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License