Angststoornissen
Table of Contents
angst.jpg

Inleiding

Een angststoornis is een psychische aandoening die zich kenmerkt door de aanwezigheid van een pathologische angst. Angst is een gevoel dat optreedt bij dreigend gevaar. De emotie ontstaat als het welzijn van een persoon direct wordt bedreigd, maar ook als een persoon een situatie als bedreigend ervaart. Angsten kunnen kortdurend zijn, maar ook langdurend, soms zelfs levenslang. Als een angst geen reële grond heeft en de betrokken persoon er sociale problemen door ondervindt, is er sprake van een stoornis. Sommige van deze aandoeningen worden fobie genoemd.
Angststoornissen zijn in de psychiatrie de meest voorkomende aandoeningen. Over het algemeen komen angststoornissen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Wij hebben hiervoor gekozen omdat we deze aandoeningen zeker terug zullen vinden in ons project (AZ Damiaan, Oostende). Daarom vinden wij het interessant om meer te leren over dit onderwerp, zodat we ook een beter idee hebben van hoe we ermee om moeten/kunnen omgaan.

Klik hier voor de bron van deze tekst

Artikels

Artikel Paniekstoornissen
Artikel Gegeneraliseerde Angststoornissen
Artikel Posttraumatische Stress Stoornis

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License