Anesthesie

1. Ongevoeligheid, gevoelloosheid.

2. Kunstmatig opgewekte toestand waarin potentieel nadelig prikkels niet, of sterk afgezwakt, tot het centraal zenuwstelsel kunnen doordringen ter preventie van de schadelijke gevolgen daarvan; volledige anesthesie omvat vier pijlers (doelen): bewusteloosheid, pijnloosheid, demping van autonome reflexen en spierverslapping.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License