Psychische stoornissen

Beste bezoeker

Deze Wiki wordt gerealiseerd door de leerlingen van het eerste jaar bachelor Toegepaste Psychologie.
Als leerlingen in deze richting, volgen wij het vak SOVA (Sociale Agogische Vaardigheden), deze Wiki is hier ook mee verwant.

Het betreft psychische stoornissen, u vindt op deze wiki 8 onderdelen waarin dieper wordt ingegaan op verschillende stoornissen.
Onze keuze viel op dit onderwerp omdat wij met onze SOVA-groep gezondheidsoefeningen mogen geven aan psychiatrische patiënten in het AZ Damiaan ziekenhuis te Oostende.

Onze oprechte dank gaat uit naar Mr. Ignace Barroo (Psycholoog AZ Oostende) en Mevr. Ann Adams (onze SOVA-begeleidster).

Veel plezier en leergenot tijdens uw bezoek op onze Wiki!

De leerlingen van 1BaTP Aa
(academiejaar 2009-2010)

sovagroep.JPG
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License